Energie v józe

Energie je velmi důležitou součástí našeho života. Proudí ve všem kolem nás i námi samotnými. Je živoucí silou, která ovlivňuje naprosto vše. V běžném životě ale většina z nás tuto energii nevnímá, vůbec si jí neuvědomujeme. To se snaží změnit jóga. Učí nás energii nejen vnímat, ale také s ní pracovat. Práce s pránou (pránájáma) je podrobněji obsažena v kapitole věnující se hathajóze.

Prána je životní síla, energie, která je v nás i kolem nás. Prána proudí v kanálcích - nádí a vytváří druhý obal hrubohmotného těla, tzv. pranamaja-kóšu Tato energie je nezbytná pro život. Proudí do nás, řídí veškeré tělesné funkce a tělo ji zase dále vyzařuje do okolí. Schopnost zadržovat Pránu a pracovat s ní, je podstata jógové praxe. Pokud s Pránou dobře pracujeme, přináší zdravé tělo a klidnou mysl. Naopak poruchy pránického toku se projevují jako nemoc, ať už na fyzické nebo mentální úrovni.

Prána se do těla dostává se vzduchem při nádechu, s potravou, ale také ji nasáváme celým povrchem těla. Při nádechu je její příjem nejsnadněji pozorovatelný, a proto se pránájáma často vysvětluje pouze jako dechové cvičení. Je to svým způsobem pravda, nicméně je třeba si uvědomit, že se při pránájámě neučíme pouze správně dýchat, ale také se učíme vnímat Pránu a dále s ní pracovat.

Na vyšší úrovni existuje mahaprána, což je kosmická energie, božská prána. Mahaprána je mimo naše možnosti vnímání. Na nižší úrovni se tato energie nazývá Prána a tuto energii můžeme vnímat a pracovat s ní.

Prána má dva aspekty - jemný a hrubý. Jemný aspekt se nazývá energie idy neboli čit šakti. Je spojen s měsíčním principem a souvisí se vším, co je mentální povahy, tzn. s myšlenkami, pocity a podobně. Souvisí s nižší a vyšší myslí (manas a buddhi). Ida kontroluje obaly manomájakóšu a vidžňánamájakóšu

Hrubý aspekt Prány se nazývá energie pingaly neboli prána šakti. Je spojen se slunečním principem a souvisí se vším, co je fyzické povahy. Ovlivňuje obaly annamájakóša a ánandamájakóša.

V případě, že se obě energie (ida i pingala - nezaměňovat se stejným označením kanálků nádí) dostanou do rovnováhy, probouzí se energie kundaliní, která reprezentuje kosmickou mahapránu v lidském těle. Pokud tedy budeme pracovat s Pránou a dosáhneme toho, že vyrovnáme její dvě formy, probudíme v nás božskou energii.

Ve fyzickém těle, na té nejnižší úrovni, se energie projevuje jako pět prán, tzv. pančaprána. Každá z těchto pěti prán proudí v jiné části těla a působí na různé procesy v těle. Jedná se o pět hlavních neboli velkých prán. Vedle nich je ještě petice vedlejších typů energie, tzv. upaprána.

Prána je první z pětice a má stejný název jako energie obecně. Sídlí v oblasti hrudníku, odkud směřuje směrem vzhůru. Ovlivňuje činnost srdce a plic a je symbolem nádechu. Podle ajurvédy je odpovědná za oběh krve a mízy. Kontroluje anaháta čakru a višudhi čakru.

Apána sídlí v podbřišku a působí opačným směrem, co prána, tedy dolů. Ovlivňuje ledviny a pohlavní orgány, působí na vylučování a symbolizuje výdech. Působí na dvě nejnižší čakry - múladháru a svadhištánu.

Samána vyrovnává působení prány a apány. Sídlí mezi nimi, v oblasti nad pupkem. Působí na žaludek, játra, slezinu a na tenké střevo. Je spojena s trávicím procesem a symbolizuje mezideší. Kontroluje manipúra čakru.

Udána sídlí v končetinách, krku a hlavě. Představuje pohyb, ovlivňuje duchovní rozvoj a působí na sympatikus a parasymptikus. Dále ovlivňuje řeč a smysly. U dechu symbolizuje prodloužení samány, tedy mezideší. Vztahuje se k adžňa čakře a sahasráře.

Vjána je "doplněním" předešlých čtyř energií. Působí tam, kde je nedostatek energie. Je spojena s tělesnými pohyby obecně. Symbolizuje celek a nemá žádné konkrétní místo v těle, kde by působila. Je všude, všeprostupující a působící tam, kde je třeba.

 

Nádí

Prána proudí naším tělem kanálky, které se nazývají nádí. Tyto kanálky se nacházejí v jednom z obalů těla, v pránamaja-kóše  a vytváří síť, které se říká ašvattha. Nádí jsou desítky tisíc, hlavních je deset. Těchto deset nádí prochází všemi základními čakrami. Nádí vycházejí z kořene, který se nachází mezi múladhárou a svadhištánou. Různě se vinou tělem a ústí na různých místech - v nosních dírkách, očích, uších apod.

Mezi kanálky zaujímají významné postavení tři z nich. Jedná se o sušumnu, idu a pingalu.

Sušumna je centrální kanál, který prochází přímo páteří. Jejím středem vede kanálek, kterým může stoupat kundaliní. Sušumna vede od múladháry až po adžňa čakru. čitranádí

Kolem sušumny se vinou ida a pingala, které začínají stejně jako sušumna v múladháře. Všechny tyto tři kanálky se kříží v čakrách. Ida končí v levé nosní dírce, představuje ženský princip a jejím symbolem je měsíc. Pingala končí v pravé nosní dírce, představuje mužský princip a symbolem je slunce. Idu a pingalu můžeme pročišťovat a ovlivňovat střídavým dechem nádí šódhana. V případě, že dosáhneme pročištění nádí, otevřeme čakry a vyrovnáme ve svém těle všechny prány, může dojít k probuzení síly kundaliní.

Čakry

V jógové terminologie jsou čakry centra pránické energie v našem těle. Označují se jako lotosy a symbolizují růst člověka z nevědomé oblasti (kořen v bahně) k vyššímu stavu vědomí (krásný květ na vodní hladině). Důležitá je otevřenost a průchodnost čaker, tak aby prána při jejich průchodu mohla nabývat vyšších kvalit a jemnějších vibrací. Čakry přeměňují nižší energii obrácenou nejprve na zajištění fyzického na kvalitu duchovní energie. Čakry nižší mají povahu hrubší, silnější, zatímco vyšší se projevují slaběji a s velkou jemností.

Čakry jsou umístěny v pránickém těle. Ve fyzickém těle mají své protějšky. Všech šest čaker je umístěno podél páteře a jsou posunuty směrem dovnitř těla. Čakry jsou charakterizovány svými vlastnostmi, které mohou být projeveny jen tehdy, proudí-li jimi prána. Ta má očistný účinek a pokud je čakra očištěna, může jí stoupat kundaliní. Avšak teprve po aktivizaci sušumny může kundaliní stoupat.

V cestě čistění a otevírání čaker člověku brání tři granthi – psychické uzly.  Brahmagranti je umístěn v múládháře i svadhištáně. Představuje vztah člověka k příjemnostem materiálního světa , poutá ho ke smyslovým požitkům. Takový člověk je málo aktivní, letargický, neusiluje o získání nových znalostí a zkušeností. Uzel višnugranthi je umístěn v úrovni anaháta čakry, ale dotýká se i manipúry a višudhi. Má vztah k emocím. Tento uzel v člověku podporuje aktivitu, ale směrem ven, nikoli vzhůru a tím brání nalezení zdroje naší podstaty. Nejobtížněji se překonává rudragranti, který se nachází v úrovni adžňa čakry a dotýká se sahasráry.  Problém s ním mají sattvicky zaměření lidé, kteří se těžko vzdávají ega, nikoli ve významu sobectví, ale podstaty své osobnosti.